තායිලන්ත දින පොත – 3

1999 නොවැම්බර් 8 ඇග්‍රොමාට් පදනමේ පරිපාලන නිලධාරිනිය විදියට කටයුතු කරන දයානි හරිම සුහද ආදරණීය චරිතයක්. අනිත් අයගෙ වුවමනා එපාකම් ගැන හරියට හොයලා බලනවා. පාන්දරින්ම නැගිටින එකත් ඇගේ පුරුද්දක්. උදේම නැගිටලා උයන්න පිහින්න කියල ද..? දරුවන් ගෙ වැඩ කරන්න කියල ද..? නිදා ගන්න මෙහෙම චාන්ස් එකක් එන්නෙත් කලාතුරකින්නෙ. ඒ හින්දා මම ටිකක් වැඩිපුර නිදා ගන්නවා. දයානි …

තායිලන්ත දින පොත – 3 Read More »