ශකුවි කැමැතිම පොත

මම එතකොට හිටියෙ උසස්පෙළ පංතියේ. මාස දෙක තුනකට වතාවක්, මගේ ශිෂ්‍යත්වෙට හිමි ශිෂ්‍යාධාර අරමුදල ලැබෙනවා. මාසෙකට රුපියල් තිස්පහ ගාණේ. ඉතිං මේ විදිහට සල්ලි ලැබුණාම මම ගම්පහ ලීලා පොත්හලට ගිහින් පොතක් මිලදී ගන්නවා. අසිරිමත් කුරුලු ලෝකය, ලස්සන ශ්‍රී ලංකා, ගොළු හදවත, තුෂාරයෙන් වැසුණු සඳක්, කෝ මගේ දරුවෝ අනේ, විල්පත්තු සිහිවටනය, අඟහරු ලොවෙන් ආ මිනිහා, චන්ද්‍ර සංචාරකයෝ, …

ශකුවි කැමැතිම පොත Read More »