ලෝක ප්‍රසිද්ධ ලේඛක ලේඛිකාවන්ගේ අමුතු පුරුදු

ලෝකේ ජනප්‍රිය ලේඛක ලේඛිකාවන්ට තිබිලා තියෙනවා බොහොම අපූරු පුරුදු. එයාලාගේ ජනප්‍රිය පොත් ලියන්න මේ පුරුදු උදව් වුණා කියලා කියනවා. මර්ඩර් ඔන් ද ඔරියන්ට් එක්ස්ප්‍රස් පොත වගේ අද්භූත ශානරයේ පොත් ලියන අගතා ක්‍රිස්ටි බාත්ටබ් එකේ ඉන්න ගමන් ඇපල් ගෙඩියක් කනවා. ඇය කියන විදියට ඇගේ නාන වේලාව තමයි සාර්ථකත්වයේ ගෙනැවිත් තියෙන්නේ. ඇය මේ වෙද්දී රහස් පරීක්ෂක කතා …

ලෝක ප්‍රසිද්ධ ලේඛක ලේඛිකාවන්ගේ අමුතු පුරුදු Read More »