පොත් කවරේ ගමන් මඟ

සාමානයයෙන් කතාවට කියන්නේ පොත් කවරේ දිහා බලලා පොතේ අන්තර්ගතය ගැන තීරණය කරන්න එපා කියලා. ඒ වුණත් ඉබේම වගේ අපේ ඇහැ ඇදිලා යන්නේ ලස්සන කවරවලට.අද වෙද්දී ‘හාඩ් බයින්ඩින්, යූ වී, ෆොයිල්, එම්බෝස්’ වගේ මුද්‍රණ ක්‍රමවේද ගොඩක් යොදා ගන්නවා පොත් කවරයක් වෙනුවෙන්.හැබැයි මීට අවුරුදු සීයක කලින් පොත් කවරයක් කියන්නේ අතින් ලියපු පිටු කිහිපයක් එකිනෙක සම්බන්ධ කරන්න යොදා …

පොත් කවරේ ගමන් මඟ Read More »